เมล็ดกาแฟคั่ว เบลนด์ Love at 1st crack

รหัสสินค้า : A001

ราคา

250.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เมล็ดกาแฟคั่ว เบลนด์ Love at 1st crack มีแนวความคิดที่ว่า

เราอยากได้กาแฟคั่วที่มีกระบวนการแปรรูปหลักๆทั้ง3แบบ ได้แก่แบบเปียก แบบกึ่งเปียก และแบบแห้ง

นำมาคั่วในระดับกลางเพื่อไม่ให้มีกลิ่นควันหรือรสขมที่มากเกินไปนัก


โดยสารกาแฟที่นำมาใช้คั่วจะนำมาจาก 3แหล่งเพาะปลูก

  1. สารกาแฟ แปรรูปแบบเปียก ใช้สารกาแฟจาก บ้านป่าคา จ.กำแพงเพชร โดยมีแนวคิดที่ว่าร่วมพัฒนากาแฟบ้านเกิด
  2. สารกาแฟ แปรรูปแบบกึ่งเปียก ใช้สารกาแฟของไทย แต่จะหมุนเวียนกันไปตามแต่ละปีที่จะเลือกเข้ามา
  3. สารกาแฟ แปรรูปแบบแห้ง ใช้สารกาแฟจาก ประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งนำมาใช้เพื่อเพิ่มกลิ่นหอม และรสชาติที่แตกต่างไปจากกาแฟของประเทศไทย
Visitors: 11,166