• เมล็ดกาแฟคั่ว ม่อนล้าน จ.เชียงใหม่ Washed Process
  250.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟคั่ว ภูลังกา จ.พะเยา Semi-Washed Process
  250.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟคั่ว แม่จันใต้ Honey Process
  250.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟคั่ว Brazil Cerrado Fine Cup
  400.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟคั่ว บ้านมณีพฤกษ์ จ.น่าน Natural Sundry
  340.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ ปางขอน แสนชัยเอสเตท Black Honey Process
  340.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ แม่แดดน้อย จ.เชียงใหม่ Natural Process
  250.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ แม่จันใต้ จ.เชียงราย Lemongrass Process
  250.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟ มณีพฤกษ์ จ.น่าน โรบัสต้าพรีเมี่ยม Fully Washed Process
  250.00 ฿
 • Rwanda, Thousand Hills Fully Washed Process
  400.00 ฿
 • Indonesia Aceh Gayo G1
  400.00 ฿
 • พม่า รัฐฉาน Black Honey Process
  250.00 ฿
 • กาแฟคั่วระดับเข้ม 100% Arabica Level 3
  400.00 ฿
 • กาแฟคั่วระดับกลางค่อนเข้ม 100% Arabica Level 2
  400.00 ฿
 • กาแฟคั่วระดับกลาง 100% Arabica Level 1
  400.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟคั่ว เบลนด์ มิตรภาพ
  200.00 ฿
 • เมล็ดกาแฟคั่ว เบลนด์ Love at 1st crack
  250.00 ฿
 • ชุดเครื่องชงบดปั่น
  39,990.00 ฿
 • เครื่องชงกาแฟ พร้อมเครื่องบดกาแฟออโต้
  39,900.00 ฿
Visitors: 11,165