วิธีการสั่งซื้อและแจ้งการชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ เลือกจำนวน แล้วกดปุ่ม “สั่งซื้อ”
 2. เลือกวิธีการขนส่ง ในช่อง “ค่าขนส่ง” แล้วกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
 3. กรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งให้ถูกต้องและครบถ้วน กดปุ่ม “บันทึก”
 4. กดเลือก “วิธีการชำระเงิน” ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ แล้วกดปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ”
 5. ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้ง Order เพื่อแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อ และรายการสั่งซื้อ
 6. ลูกค้าชำระเงินตามวิธีที่เลือก และ ยืนยันการชำระเงิน ในเมนู “วิธีการสั่งซื้อและแจ้งการชำระเงิน
 7. เมื่อทางร้านได้รับการยืนยันการชำระเงิน จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามข้อตกลง

 

วิธีการยืนยันการชำระเงิน

 1. เข้าเมนู วิธีการสั่งซื้อและแจ้งการชำระเงิน
 2. กรอกหมายเลขการสั่งซื้อที่ได้รับทางอีเมลในแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน ให้ถูกต้อง
 3. กรอกข้อมูลอื่นๆ ในแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน ให้ถูกต้องและครบถ้วน
 4. กดปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วแนบไฟล์รูปภาพ หลักฐานการโอน ให้ถูกต้องและชัดเจน
 5. กดถูก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ” แล้วกด “ส่งข้อมูล”
 6. เมื่อทางร้านได้รับการยืนยันการชำระเงิน จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามข้อตกลง

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. เราจัดส่งสินค้าโดยใช้บริการ Kerry Express เป็นหลัก
 2. หากมีเหตุจำเป็น เราจะจัดส่งสินค้าโดยใช้บริการ ไปรษณีย์ไทย
 3. เราจะพยายามจัดส่งสินค้าให้ท่านเร็วที่สุด ภายใน 1-3 วัน
 4. ค่าจัดส่งสินค้าคิดอัตราคงที่ 60บาท ทั่วประเทศ

 

นโยบายการชำระเงิน

 1. หากท่านสั่งซื้อสินค้า และยืนยันการชำระเงิน ก่อน 14.00 น. เราจะจัดส่งสินค้าภายในวันนั้น
 2. หากท่านสั่งซื้อสินค้า และยืนยันการชำระเงิน หลัง 14.00 น. เราจะจัดส่งสินค้าภายในวันถัดไป
 3. หากท่านสั่งซื้อสินค้า และยืนยันการชำระเงิน หลัง 14.00 น. ของวันศุกร์ เราจะจัดส่งสินค้าภายในวันจันทร์
 4. คำสั่งซื้อที่ไม่มีการยืนยันการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง จะถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ท่านสามารถทำคำสั่งซื้อใหม่ได้ภายหลัง
 5. หากสินค้าเป็นแบบมีจำนวนจำกัด คำสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน จะได้สิทธิก่อน

     ชำระเงินผ่านธนาคาร
   

  ธนาคารกสิกรไทย สาขากำแพงเพชร

                  บัญชีออมทรัพย์

                  นายธีรรัชต์ เตชาภิวาทย์

                  203-2-65376-9

แบบแจ้งชำระเงิน

Payment Confirmation
Visitors: 11,166