การคัปปิ้งกาแฟ

การคัปปิ้งเป็นการประเมินคุณภาพของกาแฟ จุดประสงค์เพื่อหาข้อบกพร่องในกาแฟตัวนั้น หรือเพื่อหาสิ่งที่แฝงในกาแฟตัวนั้นๆ เช่น กลิ่นหอมที่เหมือนดอกไม้ หรือ รสเปรี้ยวที่เหมือนกับผลไม้

โดยเนื้อหาจะสอนเกี่ยวกับการคัปปิ้งกาแฟเบื้องต้น โดยบาริสต้า เอ๊ะ ซึ่งเป็น Q Arabica Grader โดย Q Grader Arabica จะผ่านการเรียนและการสอบโดย สถาบัน CQI (Coffee Quality Institue)
Q Grader จะมีหน้าที่ประเมินกาแฟในแต่ละแหล่งเพื่อตรวจสอบคุณภาพและเพื่อการพัฒนา

แต่สำหรับบุคคลทั่วไปการคัปปิ้ง จะมีไว้สำหรับชิมกาแฟเพื่อแยกแยะรสสัมผัสต่างๆในกาแฟ และมีการสอนคำศัพท์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารเกี่ยวกับกาแฟ
Visitors: 11,164