การดริปกาแฟ

หลักสูตร Brewing course อัตราค่าเรียน 4500บาท/คน มาคู่ลด 500บาท

ใช้เวลาเรียน 1 วัน ตั้งแต่ 09.30 – 15.30 น.

 

เรียนวิธีการชงกาแฟหลากหลายรูปแบบ

1.       Hand Drip V60

2.       Kalita Drip

3.       Cold Brew

4.       Aero Press

5.       Siphon

6.       Cleaver Drip

โดยเจาะลึกถึงการวิเคราะห์ขนาดของเมล็ดกาแฟที่จะต้องบด เพราะแต่ละวิธีมีการบดที่แตกต่างกัน เข้าใจขนาดของกาแฟที่จะบด เพื่อให้เหมาะกับการชงในแต่ละแบบ ทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ของขนาดเมล็ดกาแฟกับการชงในแต่ละแบบ

 

ได้เรียนรู้ค่าเฉลี่ยและอัตราส่วนของปริมาณน้ำกับกาแฟ โดยการทดลองจริง

 

การวัดค่า TDS ของกาแฟเพื่อเทียบหา IDEAL จากกราฟ Brewing Chart

อัตรานี้รวม

  • คู่มือการเรียนการสอน
  • กาแฟสำหรับการเรียน
  • กาแฟ 250กรัมสำหรับนำกลับไปฝึกที่บ้าน
  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
Visitors: 11,166